ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רעו

ב"ה, אדר"ח אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ועל העיקר באתי במ"ש בהנוגע לתלמידים... שנוהגים אתם בנזיפות וכו', ועד כדי הכאה... פשוט שהנהגה האמורה מופרכת היא בנוגע לתלמידים הקשישים ולולי מסתפינא הייתי אומר גם לתלמידים שאינם קשישים, וכמדומה שאמרתי לו עד"ז ג"כ בפירוש בעת ביקורו כאן, ומהנכון שתומ"י ישתנה הנ"ל...

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ד'רעו

ועד כדי הכאה: בהמשך אליה - לקמן אגרת ד'תי.