ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רצ

ב"ה, ד' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחר שתיקתו הארוכה נתקבל מכתבו ממוצש"ק, ויה"ר שבעתיד הקרוב יבשר טוב מקירוב הלבבות והאחדות שביניהם ההולכת וגדולה וכמים הפנים, וכשמוותרים על מדות עצמו ועניני עצמו כן הוא לב האדם לאדם שגם הזולת מתחיל להרגיש באופן כזה ומתקרבים איש אל רעהו ביותר, שאז מתקיים הבטחת תורתנו הק' שהשלום הוא כלי מחזיק ברכתו של הקב"ה ברכה בלי גבולית ואין סופית, כיון שמקורה הוא הבלי גבול האמיתי שבמילא נמשכה תוספת ברכה בהפעולות והמושפעים, ויה"ר שיבשר טוב בזה בקרוב ממש.

בברכת הצלחה ולבשו"ט בכל האמור.