ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שב

ב"ה, ז' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבך.

הנה תדקדק באמירת קריאת שמע קודם שתלך לישון וכן גם בעת השינה תהי' לבוש בטלית קטן ושתבדוק הציציות שלו שכשרות הן ושמונה חוטים בכל אחת ואחת, ולפני אמירת הקריאת שמע הרי מלבד ליל שבת ולילי יום טוב, תרשום לעצמך אם חסרת מה בלימודך במשך היום שלא לשכח למלאות החסר למחר, וכשתעשה כל זה תשכב ולא תפחד ושכבת וערבה שנתך.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר