ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שו

[ח' אייר תשט"ז]

רב ראשי הרצוג

ירושלים

תודה עבור מברק כהדר"ג והשתדלותו בעידוד תושבי כפר חב"ד ובודאי ימשיך ויוסיף בעזר להתפתחות הכפר והמוסדות שבו ות"ח.

נפוצה השמועה שמשתדלים שכהדר"ג ישלח הסכמה ברכה למוסדות באמריקה שגם שמם מוכיח שמתימרים להיות נושאי דגל דת ישראל ומיצגיה ומורכבים גם מבאי-כח ושלוחי שיטות הקונסרבטיבים והרפורמים בדת כגון נ.י. בארד אף ראבייס וסינאגאג קאונסיל אף אמריקה.

כל ענין כהנ"ל גם אם אפשר יהיה לבאר הנוסחה בתרי אפי יכניס במצב העכשוי כאן בלבול בדעת אלפי יהודים ועלול להמשיכם להשפעת שיטת הקונסרבטיבים והרפורמים.

מהכרתי חוגים שונים ובפרט מהנוער נוכחתי שמצב הדיון כאן אודות ההשתתפות בהנ"ל מכריח עמדה ואיסור ברור של ההשתתפות ונוגע לדורות ולארצות.

בכבוד ובברכה,

מנחם שניאורסאהן

ד'שו

רב ראשי הרצוג: אגרות נוספות אליו - לעיל ח"י ג'שיט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תיד. ד'תקיט*. ד'תקנה. ד'תקפ. ד'תקפג.

בעידוד תושבי כפר חב"ד: ראה לעיל אגרת ד'רפא, ובהנסמן בהערות שם.

ואיסור ברור: ראה לעיל חי"ב אגרות ד'קסב. ד'רד. לקמן ד'שי. ד'תיד. ד'תנח.