ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שעז

ב"ה, כ"ו אייר, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים וכו'

מו"ה אבא שי'

שלום וברכה!

... בטח מוסיף אומץ בלימוד הכתה ובלימוד ת"ת דרבים, ובפרט בעת זו הדורשת ריבוי הכלים בכפר חב"ד לקבלת ברכות השי"ת בהפלגה, הבאות ממדת הרחמים שהיא נעלה ממדת החסד שלפני' נחלה בלי מצרים מבריח מן הקצה אל הקצה וכהוראת נשיאינו הק'.

ד'שעז

מו"ה אבא שי': לוין, כפר חב"ד.

ובפרט בעת זו: ראה לעיל אגרת ד'רפא, ובהנסמן בהערות שם.