ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שצג

ב"ה, כ"ט אייר, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במש"כ ע"ד הנהגה בנישואין לבת כהן - הוא עפמש"כ בשו"ת צ"צ חאה"ע סי"א, להיות בקי באיזה מסכת (עכ"פ ממס' הקטנות ובקיאות בענינים ולא הל' ממש) וכל המוסיף מוסיפין לו בכט"ס.

ד'שצג

נישואין לבת כהן: ראה גם לעיל ח"ה אגרת א'תפב. ח"ו א'תרא. ח"ז ב'יד. חי"א ג'תצט.