ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תנא

ב"ה, ט"ו סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הנהלת הסמינר אשר לבנות בכפר חב"ד

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לאחרי השתיקה הכי ארוכה, נעם לי לקבל זה עתה המכתב דכ' באייר, פ"כ אסיפתם ע"ד עתידו של הסמינר והחלטות אשר נתקבלו על ידם, אשר תקותי חזקה שבמשך השבועות שעברו מאז נגשו להגשמתן ובמרץ הדרוש, ויה"ר אשר יעשו ככל יכולתם ועוד יותר מתאים לההבטחה, אשר רצון האדם לעשות טוב מגדיל יכולתו ותשרה שכינה במעשה ידיהם שתהי' הצלחה מופלגה.

כי נחיצות הענין ולא רק החזקתו אלא התרחבותו והתפשטותו בכל המובנים נחוצה ומוכרחת, ואפשר לומר גם חיונית, ושעת הכושר הוא עתה להרבות חילים בזה ולא רק בהנוגע לזמן לימודים הבע"ל שיהי' לאחרי איזה חדשים אלא גם בשיפור המצב במשך השבועות עד זמן לימודים זה, וגם בניצול ימי הקיץ, לתועלת ענין הכי גדול ונעלה זה, ומובן אשר ההבטחה הסיוע מצדי בל"נ במקומה עומדת עד שיתבסס המוסד גם בהנוגע לצד הגשמי, ומובטחני שכאו"א מאנ"ש אשר באה"ק ת"ו והיכולים לסייע בזה ישתפו פעולה עמהם להקים דור בנות שתהיינה לגאון ולתפארת חב"ד ובמשך הזמן בונות בתים בישראל בנינים עדי עד.

המצפה לבשו"ט במפורט בכל האמור, וחותם בברכת הצלחה מופלגה.