ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תנב

ב"ה, ט"ו סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו נתקבל מכתבו מא"ח זמן מתן תורתנו, חדור בהעדר שביעת רצון ממצב פרנסה בריאות כו', ואפשר קצת ביאור לזה מה שלא הוסיף ואפשר גם גרע במשך זמן זה מהקביעות עתים בתורתנו תורת חיים שהיא הצנור והכלים להמשכת וקבלת ברכות השי"ת בהמצטרך לאדם לא רק ברוחניות אלא גם בגשמיות, כמ"ש אם בחקותי תלכו ופרש"י שתהיו עמלים בתורה, ונתתי גשמיכם וגו' כל הברכות האמורות בפרשה, ויה"ר שיוסיף בזה וכאילו כבר המשיך ברכות השי"ת בפועל בהענינים אודותם כותב, ומובטח בורא עולם לקיים הבטחתו האמורה בכתוב הנ"ל.

המחכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר