ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תסט

ב"ה, כ' סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ב סיון, ולפלא על כמה מאנ"ש אשר למרות שכתבתי וגם אמרתי בעל פה כמה פעמים, שבמדינות אלו כל דפשיט טפי מעלי טפי, און אויף מאמע לשון גערעט, המצאות און דרייען איז ניט שטענדיג א מעלה צו אויספירן, און צו פרנסה העלפט דאס אויך ניט אלעמאל, ומפעם לפעם חוזרים למה שהיו רגילים במדינתנו לפנים.

ואף שהרגל נעשה טבע שני, כאמור בתניא, הרי החסיד דארפט ניט נתפעל ווערען אויך פון דעם, און לכל הפחות פרובירען משנה זיין די טבע. ולפעמים כשמתחילים בזה - רואים שאין הדבר קשה כל כך, און עס ווערט אויך געראמער און פרייער אין קאפ און אין קעשענע. ויהי רצון מבורא עולם ומנהיגו, למלאות משאלות לבבו לטובה בהרחבת הפרנסה ושיוכל להרבות בלימוד התורה הנגלה והחסידות מתוך בריאות הנכונה ופרנסה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן