ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תעה

ב"ה, כ"ב סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק, בו כותב אשר לפעמים השכנים מעיקים לו בדבורם, ושואל מה לעשות בזה.

הנה פשוט שלא ישים לב לזה כלל, וחזק יהי' באמונת כל ישראל וכל אחד מאתנו בכלל אשר בורא עולם ומנהיגו משגיח על כל אחד בהשגחה פרטית, ובהיות הבורא הוא עצם הטוב, הנה כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, ומה יעשה לו אדם כשבורא העולם נצב עליו ומגין עליו, ויקיים שיעוריו בלימוד הנגלה ובלימוד החסידות, ויפריש בכל יום חול לפני תפלת הבקר איזה פרוטות לצדקה, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל האמור.

בברכה.