ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תצ

ב"ה, א' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במ"ש אודות האברך... שי' שעדיין חסר אצלו בהרצון כו', כבר מובא בדא"ח בכ"מ שעכוב ומניעה צריך להגביר כח מים השוטפים, ואין מים אלא תורה, ובפרט תורת החסידות מים חיים ושוטפים.

בברכה לבשו"ט ופ"ש כל אנ"ש שיחיו,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר