ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקטז

ב"ה, ט' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מד' תמוז והקודם לו, בו שואל חוו"ד במה שהוסיפו לפלונית שם מחמת חולי ואח"כ נזכרו שהשם שהוסיפו הוא גם שם אחותה.

ולפלא שאינו מזכיר אם כבר עברו שלשים יום שהחזיקו בשם הנוסף, אף כי בכל אופן לדעתי אין לעשות מילתא דתמיהא, וכמבואר בכ"מ ובפרט בצוואת רבי יהודא החסיד, ולכן אם אפילו עברו שלשים יום הרי ע"פ המבואר להלכה למעשה בשם שנשתקע, יש להוסיף לה שם חדש וכמנהג ישראל במי שברך בעת שאחד מקרובי' יעלה לתורה ולהחזיק בו, וכבר מבואר בכ"מ בשם הנוסף שהוא בא לראשונה, ויה"ר ששינוי השם ישנה המזל לטובה ולברכה בטוב הנראה והנגלה.

בברכה.

ד'תקטז

נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 474 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.