ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקיט*

[ט' תמוז, תשט"ז]

יוני 18, 1956

רב ראשי הרצוג

ירושלים

חוגים ידועים מפרסמים שמועה מבהילה, שהרבנות הראשית בארץ ישראל התירה נסיעה באניה ישראלית שמלחיה יהודים וחזקתה וברור שתיסע גם בשבת. על סמך זה רוצים אחדים מהנוער האמריקני שומרי שבת להפליג באניה כזאת בערב שבת הבע"ל.

בטח כהדר"ג יאחז באמצעים המתאימים בעוד מועד.

בכבוד ובברכה,

מנחם שניאורסאהן

ד'תקיט*

רב ראשי הרצוג: אגרות נוספות אליו - לעיל ד'שו, ובהנסמן בהערות שם.

נסיעה באניה ישראלית: בהמשך לזה - לקמן אגרת ד'תקנה.