ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקכה

ב"ה, י' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו, בו כותב שהתחיל בפעולות טובות בהפצת היהדות בסביבתו עתה הארעית, ויה"ר שיצליח בפעולות אלו בהצלחה מופלגה וזה ימהר גם רפואתו כפשוטה רפואת הגוף, ואף שבמכתבו מזכיר רק בהנוגע לעניני מצות תקותי שמסביר להם גם דברי תורה ותורת החסידות ביחוד, וכמובן מהכתוב שמתלוננת שמוני נוטרה את הכרמים, שעדיין אין זה מספיק אף שכרמים אמיתים הם, וצ"ל נוטרה כרמי שלי, וק"ל.

בברכה לבשר טוב בכל האמור ולהטבת בריאותו בקצב מהיר יותר והולך וגדול.

ד'תקכה

וכמובן מהכתוב: ראה גם לעיל אגרת ד'שנט, ובהנסמן בהערות שם.