ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקכז

ב"ה, י"א תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... דא"ג סיפרו לי ענין מוזר וגם מבהיל; והוא אשר לימי חג הפסח שעברו, האט מען פאנאנדערגעשיקט את התלמידים שבאו מכאן לבע"ב ועל דרך המנהג פון עסען טעג, ואף שבמכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר (במבוא לקונטרס עץ חיים) מפליא בהנוגע להנהגה זו להבית שם אכלו די ישיבה בחורים טעג; אבל מובן שלא היתה זו כוונתי ובטח גם לא כוונת התלמידים שנסעו מכאן (אפילו את"ל שהכשרות אצל איש פרטי היינו הך כהכשרות דתו"ת היינו מוסד צבורי שצ"ל מתאים לרצון נשיאנו מייסדי תו"ת) ועאכו"כ לא דהורי התלמידים וקרוביהם וד"ל, ויה"ר שבכח המפליא לעשות הרי גם זה יהי' לטובה, אבל מסופקני אם סומכין על הנס בכגו"ד.

המחכה לבשו"ט ומפורטות וחותם בברכת חג הגאולה.