ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקלב

ברכות לכל המשתתפים והנוכחים להתועדות חסידותית שמחה ללכת בדרכי בעל השמחה מיסד הכפר ולעשות הכפר והמוסדות שבו מרכז אהבת השם התורה ומצוותי' וישראל חדורות אור וחיות החסידות על ידי הפצת מעינותי' מתוך מנוחה והרחבה בגו"ר לאלתר לגאולה אמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

ד'תקלב

המברק נשלח למשתתפי חגיגת י"ב תמוז בכפר חב"ד ונדפס בלקו"ש חכ"ג ע' 393.