ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקנז

[כ"ג תמוז, תשט"ז]

... הד"ר שפירא שי', שמזכיר אודותו, כפי הנשמע הוא מומחה במקצוע דנדו"ד. ואם הוא דורש בדיקה באופן ישר לאחרי שכבר בדק בלקיחתו אח"ת מן האשה, ואומר שזה נוגע לקביעות דרכי הרפואה, ישנה הוראה למעשה בזה מכ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר "מען דארף זיך מסנ"פ זיין און טאן דאס".

ד'תקנז

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 301.

ישנה הוראה: ראה גם לעיל ח"ט אגרת ב'תשכח, ובהנסמן בהערות שם.