ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקעז

ב"ה, כ"ט תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מ-/5;7amp&, ואף שכותב שלפי דעתו קשה לו לפעול על צבור ובנקל הרבה יותר השפעתו על היחיד:

גם על זה קאי לשון הידוע, מזה ומזה אל תנח ידך, ובמשך הזמן בודאי יוכל לפעול גם על קבוצי אנשים ולא רק על אחדים, אף שכל התחלות קשות כמו בכל הענינים, ופשיטא שצריך להמשיך בפעולות ובהשתדלות עם יחידים, וכבר ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, א יחיד איז א רבים, וכנראה במוחש, אשר לפעמים על ידי יחיד מתקנים את הרבים הבא לאחר זמן תחת השפעת יחיד זה.

נעם לי לקרות ביחוד במכתבו אודות הדעי קעמפ, ותקותי שלא יסתפקו במספר הילדים שכותב אודותם, אלא ישתדלו להוסיף עליהם ויהי' עתה בנקל יותר אחר שנתפרסם טיב הנהגת הקעמפ, וככל זה גם בהנוגע למסיבת שבת המתנהלת על ידי זוגתו תחי', והשי"ת יצליחם להוסיף אומץ בכל האמור להצליח באופן יוצא מן הכלל שעל ידי זה תתרבה גם כן ברכת השי"ת והצלחתו בעניניהם הפרטים.

בברכה.

ד'תקעז

פתגם: ראה גם לעיל אגרת ד'תקנח.