ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תריח

ב"ה, י"א מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

... בודאי ובפרט במסגרת נשי ובנות חב"ד ראתה את השלוחים שליט"א מכאן, שכפי המדובר יבקרו בסניפי נשי ובנות חב"ד שבארצנו הק' תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו, להביא פרישת שלום מכאן, ובמשך הזמן להיות שלוחים להולכת פרישת שלום מהתפתחות עבודתן הכי נעלית דנשי ובנות חב"ד לכאן, ואחכה לבשורות טובות בכל האמור.

בברכה.

ד'תריח

השלוחים: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.