ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרכה

ב"ה, ט"ו מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיו"ד מנ"א, במ"ש אודות תיקון המאורע, הנה כיון שהמרא דאתרא הורה בזה אין מקום לדאגה בזה ח"ו, אלא שמכיון שכופל במכתבו בבקשת הוראה בזה. - מהנכון שיעשה בקי באגרת התשובה לרבנו הזקן ביחד עם לימודן י"ב הפרקים בעיון.

בודאי ישתף פעולה גם להבא בהנוגע להצלחת השלוחים שליט"א, ויבשר טוב בזה.

בברכה.

ד'תרכה

תיקון המאורע: שחושש שהייתה נדה.