ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרלח

ב"ה, כ"א מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ו מנ"א, בו כותב שאינו יכול להמשיך להתנהג כפי חובותיו של תמים בהיותו בתומכי תמימים דלוד, ולכן מחדש עוד הפעם הסבר שיסע ללמוד בתו"ת דארצוה"ב; אף שאינו מובן מה יתוקן בזה, כיון שגם כאן תהי' הבחירה בידו כמו שהבחירה בידו בהיותו באה"ק ת"ו לקיים מ"ש ובחרת בחיים; אבל כיון שגם הרה"ח המשפיע כותב ג"כ בענין זה, הרי אם במשך שנה הבאה יתנהג כראוי למים בישיבת תו"ת דלוד ומבלי כל אמתלאות ותירוצים בזה הנני מסכים שלראש השנה תשי"ח יסע לכאן ע"מ ללמוד כראוי לתמים; ושולח הנני המכתב ע"י הנ"ל בכדי שידברו ביניהם דברים ברורים בהאמור, ויה"ר אשר זכות יעמוד לו ללכת במסילה ובדרך העולה מעלה מעלה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר