ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרסא

ב"ה, כ"ח מנחם-אב, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

הנהלת איגוד תלמידי הישיבות

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק של כ"ק אדמו"ר שליט"א ששלח להכינוס:

ברכתי להכינוס להצלחה בגילוי הכחות של הנוער החרדי בכלל ותלמידי הישיבות ביחוד להגדיל תורה תמימה וביראת שמים טהורה ולהאדירה ולהפיץ מעינותי', ולעבוד במרץ הדרוש להרמת קרן ישראל סבא על ידי החדרת היהדות בכל חוגי בני ישראל ובעיקר על ידי כבוש כל הנוער לתורת חיים ומצותי'.

לאלתר לתשובה, לתורה ומצות לאלתר לגאולה מגלות הגופני והנפשי לחירות אמתית.

מנחם שניאורסאהן

בטח נתקבל במועדו. ובודאי יודיעו לכאן בפרטיות הדרושה מהנעשה. ות"ח מראש.

בכבוד ובברכה,

א. קווינט

מזכיר

ד'תרסא

להכינוס: שנערך בקשר לביקור השלוחים באה"ק, שעליו דן לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.

לקראת הכינוס הזה נשלחה אגרת מהמזכירות, אל אנ"ש ומוסדות חב"ד, שבה נאמר בין השאר:

בתכנית שליחותם של השלוחים הנ"ל הוקבע כינוס של תלמידינו ותלמידי הישיבות באה"ק ת"ו ליום ראשון כ"ח מנ"א הבע"ל, ובזה הננו לעורר ולבקש את כל מוסדות חב"ד בכל אתר ואתר לשלוח מכתב או מברק ברכה לכינוס הנ"ל, שעי"ז יביעו השתתפות אישית בכינוס ויוסיפו הרבה לעצם הכינוס ולכל ענין השליחות הנ"ל.