ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרפו

ב"ה, ג' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאדר"ח הרחמים:

במ"ש, אז איך האב זיך א קנייטש געטאן, ולכן כתב ע"ד כו', הנה לפלא גדול על אנ"ש שי' שבהענינים אודותם הנני כותב מפורט ומהם שהנני... אף שאין ללמוד כל פשטים בזה שכתבתי או שאמרתי, ולאידך גיסא מתאחזים ברמזים ורמזי רמזים וקנייטשען וכו' ומתעמקים בזה וכו'...

בברכת כוח"ט.