ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשלב

ב"ה, כ"ז אלול, תשט"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

... בהזדמנות שמזכירה במכתבה סידור הקדושין, אדגיש עוד הפעם נוסח הברכה בזה שעל פי סיפור רבותנו זכרונם לברכה, הוא מאנשי כנסת הגדולה, בנין עדי עד - אשר הבנין בכלל ויפיו ותפארתו יש להם ערך וקיומם תלוי בחוזק היסודות, אם יכולים לעמוד בפני שינוים המתרחשים בעולם מבלי להשתנות. וככל הדברים האלו הוא גם בהנוגע לבנין בית בישראל, אשר לכל לראש צריך להבטיח חמרי היסודות מנוסים ובדוקים, אשר הם הן יסודי התורה והמצוה שעמדו לבני ישראל בכל התקופות ובכל הזמנים ובכל המדינות ללא שינוי, ובהם עם ישראל חי וקים, והנמשל מובן.

והשי"ת יצליחה להיות עקרת הבית לתפארת בישראל, וביחד עם בעלה שליט"א, מאושרים יהיו בגשמיות וברוחניות.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א