ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשמא

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... במש"כ שהפעולות והפרסומת וכיו"ב יכולות (ואפשר כבר גורמות) רגש של ישות וכיו"ב - ידוע פתגם אדהאמ"צ: א ציבעלע מעג פון דיר ווערען, אבער חסידות זאלסטו חזר'ן. ובפרט, שבעוה"ר, אצל כמה - רגש הישות ישנו, אבל פעולות אינן. ומסיימים בטוב.

ד'תשמא

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 546.

פתגם אדהאמצ: ראה גם לעיל ח"ח אגרת ב'תקלח.