ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשעא

ב"ה, י"ג תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הששי, בו כותב אודות אחד מקרוביו אשר המשודכת שלו לפעמים מרוצה בדבורו עמה ולפעמים אינה מרוצה.

ובטח הסיבה היא שצריך המשודך להיות זהיר יותר בעניני צניעות וקדושה, וכן מהנכון שיבדקו את התפילין שלו, ושבכל יום חול לפני תפלת שחרית יפריש איזה פרנק לצדקה, ובכל יום ואפילו בשבת יאמר לאחר התפלה לפחות סימן אחד בספר תהלים, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל האמור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר