ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשצד

ב"ה, ב' מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ושתיקה הכי ארוכה, נתקבל מכתבו מיום השני, בו כותב אודות יסוד הת"ת במחנם הט' וכו', ואשר נמסר הענין לעסקני החינוך העצמאי, ומפני טעמים עתה אין מסכימים על זה כמה מאנשי מחנו הט',ומציע שיעבור הנ"ל לעסקני חב"ד.

והנה בכלל על עסקני חב"ד שבאה"ק ת"ו להחליט על הענין בהתאם לתנאי המקום והכספים ובעיקר להנקודה שחב"ד נקטה בה בעסקנותה שלא להתחרות ולהתעסק בפוליטיקה וכו', ובפרט בהנוגע להחינוך העצמאי נוהגים זה מכמה שנים שאין חב"ד נכנס בגבול דחינוך העצמאי, והרי די עבודה באה"ק ת"ו להציל מידי השמאלים וכו'...

בברכה.