ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתכט

ב"ה, י"ב מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מז' מ"ח, בו כותב אודות מצב רוחו, ושרואה בזה שינוים וכו'.

ולפלא על פליאתו בזה לאחרי שהודעת רז"ל היא ונתבאר בארוכה גם בתניא, שלאום מלאום יאמץ לפעמים זה קם כו', ואחכה להצעה מפורטת ממנו בהנוגע לחדשים הבע"ל, שאז אוכל לדון בזה ולחוות דעתי, ובודאי שעד אז ימשיך בלימודו כמו עד עתה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.