ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתלב

ב"ה, י"ב מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"נ אודות... שליט"א, ובודאי למותר לעוררו לחפש דרכים המתאימים ואופנים המתאימים לעזור להנ"ל אז ער זאל ארויסגיין פון דעם טופיק רוחני שהסביך עצמו ע"י הבושה מפני המלעיגים מבני הנוער המנוער מתורה ומצות, ומפני תוקף הדעת שמנצלו שלא במקומו מתבייש הוא להודות שעשה שגיאה בזה, וכטבע כמה בני אדם בכגון דא רוצה להראות שאדרבה ילך עוד צעד ועוד צעד בדרכו בלתי רצוי' בתכלית, ובטוחני שבהתבוננות ואפשר גם בהתייעצות עם אלו המכירים טבעו של הנ"ל ימצאו כמה דרכים ואופנים, והשי"ת יצליחם. וידוע מרז"ל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים מלא עולם מלא, ובפרט בכגון דא אשר אבותיו של הנ"ל משתדלים בעדו ותובעים למעלה ולמטה הצלתו מנתיבות עקלקלות בהם הלך בשנים האחרונות.

המחכה לבשו"ט.

ד'תתלב

טופיס: מבוי סתום.