ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתסה

ב"ה, כ"ד מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה אברהם יהודא ליב

שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מכ' מ"ח יום הולדת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב, אשר ביום הולדת המזל גובר כידוע.

ולקרות בו אודות חיזוק השיעור דא"ח וההוספה שיחזרו מאמר בזמן סעודה שלישית בעידנא דרעווא דרעווין ועת רצון ג"כ למחזי זיו דזעיר אנפין כשמקיימים ההזמנה דקריבו לי חזו חילי, ואשרי חלקם של כל אלו המשתתפים וביותר המשתדלים בכגון דא, כי באור פני מלך חיים, ובטוח בורא עולם ומנהיגו לקיים הבטחתו בעידנא דא לבטלא בכל קליפין דבי רעווא ולית זעפין, וכיון דשבת מני' מתברכין כולי יומי, ממשיכים מזה על כל השבוע כולו, כיון שמשבת נמשך למטה בגילוי.

בברכה.

ד'תתסה

מו"ה אברהם יהודא ליב: קליין, ירושלים.