ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתעה

ב"ה, כ"ו מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק נתקבל מכתבו מכ"א חשון, ובמ"ש אודות הסכסוך עם המאסף שי', ובודאי יתפשרו ביניהם וימשיך המאסף עבודתו - לפלא שהנ"ל עומד על תביעתו דמספר האחוזים, בה בשעה שהמדובר הוא במוסד חינוך על טהרת הקדש, ומובן ע"פ מרז"ל הידע, שיותר ממה שהגובה עושה עם המוסד המוסד עושה עם הגובה...