ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקג

ב"ה, ה' כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

הגיעתני הידיעה ע"ד מצב בריאותו ואשר נמצא בבית ריפוי ותקותי שלעת קבלת מכתבי זה כבר הוטב מצבו ובעצמו יוכל לבשר עד"ז בקרוב, ובפרט שהרי עתה נמצאים אנו בחדש כסלו הוא חדש הנסים והגאולה נצחון תורת חב"ד ונשיאי' וההולכים בעקבותם ומקיימים את ההוראות שלה.

אשר אחת מהעיקריות היא עזוב תעזוב עמו, עם הגוף שכיון שהעבודה צ"ל בריאה ושלימה מובן שגם הגוף צ"ל בריא ושלם ובפרט שישראל הם גוי אחד בארץ שממשיכים האחדות גם בענינים ארצים ולא רק שמגבירים הצורה על החומר אלא שעושים גם מן החומר צורה שתהי' אחדות אמיתית.

בברכה לבשר טוב בטוב הנראה והנגלה בכל האמור לעיל.

נ. ב.

מכתבי מענה על מכתבו הקודם בודאי הגיעו בעתו.