ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקו

ב"ה, ה' כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

...איני יודע מתי נכתב המוסגר במכתבה ואם הי' זה במצב רוח עובר ובמצב רוח שנגרם ע"י מאורע מיוחד, ובכל אופן רוצה אני לקוות שמצב רוח זה הוא בעבר, ואף שלכאורה יש לקשר הרעיון התיכוני עם הכתוב ברוך הגבר אשר יבטח בה' וגו' והפכו בגבר אשר יבטח באדם וגו', אבל הרי ביאר כתוב שני זה וסיים ומן ה' יסור לבו, ז. א.

אשר באם לבו לה' בורא האדם, עולם ומנהיגו אזי גם באדם אשר סביבו יראה בו את הטוב ואת הפנימיות שלו, וכמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, ובא הטוב שבאדם בפועל ובגלוי להשתתף בעניניו בצערו וגם בשמחתו.