ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'כד

ב"ה, י"ב טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

ז"ע נתקבלה תרומתם לקופה השנתית שפ"ה, ויהי רצון אשר עוד רבות בשנים יתרמו תרומות שנתיות ובאופן דמוסיף והולך משנה לשנה ויקוים בכל עניניהם ענין התרומה בשני האופנים (תורה אור ס"פ ויקהל) העלאה ממטה למעלה והמשכה מלמעלה למטה עד לטוב הנראה והנגלה גם בענינים הגשמים עאכו"כ בענינים הרוחנים ויבשרו טוב בהנוגע לכאו"א ומענינא דיומא בהנוגע למרת... שתליט"א.

המחכה לבשו"ט.

ה'כד

שפ"ה: כמנין ימי השנה - מטבע לצדקה לכל יום, ונקרא "קרן השנה". ראה לעיל ח"י אגרת ג'עג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'קמח. ה'שב.