ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קו

ב"ה, ז' שבט, תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

... במש"כ ע"ד נסיעה לכאן - ידועה דעתי בזה שעל תלמידי תו"ת דלוד חוב קדוש ללמוד באופן כזה שתתפרסם ישיבה זו בכל קצוי אה"ק ת"ו לתהלה ולשם ולתפארת - ואך ורק בהתלמידים תלוי הנ"ל - ולא לבלבל עצמם במח' דנסיעות לאיזה מקום שיהי'. והלואי שיזכה ויצליח להשפיע ע"ע ועל שאר הת' שי' בזה, שזה הטוב לפניהם בגו"ר.

ה'קו

לתוכנה ראה אגרת הקודמת.