ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קכה

ב"ה, י"ג שבט, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מיום ב', בו כותבת אשר בעוד שנה תגמור במוסד בו לומדת, ואחרי זה אין לה לאן לפנות, כי גלמודה היא וכו' באשר בני המשפחה אינם רוצים להכיר בחינוך בדרך התורה וכו'.

ומובן שכיון שבעצמה מסיימת במכתבה שאין לה לאן לפנות כי אם להקב"ה, הרי בזה תירוץ מספיק וגם מלא לשאלתה, ושלילה בהחלט של כל רגש של יאוש ח"ו ואפילו של דכאון נפשי, וככל שתהי' חזקה יותר בבטחונה בבורא עולם ומנהיגו, תראה יותר ברור את דרכה בחיים גם לאחרי שנות לימודים זה ותצליח בה,

בברכה לבשורות טובות בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א