ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קכח

ב"ה, ט"ו שבט, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו שואל, מה לעשות במעות הצדקה שמפריש הוא וכן זוגתו תחי', ומה טוב שיכניסם לקופת הרשת העוסקת בחינוך בני ובנות ישראל על טהרת הקדש, והשי"ת יצליחו ואת זוגתו תחי' שתקוים בהם ברכת בורא עולם ומנהיגו עשר בשביל שתתעשר ויגדלו את כל ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר