ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קלז

ב"ה, י"ט שבט, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הששי עש"ק, בו כותב שכאשר מניח תפילין של ראש אינו יכול להכריע אם מונחים על מקומם הראוי.

ידועה ההנהגה בזה, שמבקשים את הנמצא אצלו שיראה אם מונחים במקומם, ופשוט דין תוה"ק שסומכין על זה, וכמו בכו"כ עניני התורה.

בטח שומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים והשי"ת יצליחו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר