ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קמ

ב"ה, י"ט שבט, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יעקב שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מי"ב בשבט בו כותב אודות ההתועדות דיום ההילולא וכן אודות הביקור והשיחה בדבר כינוס התלמידים לשעבר דישיבה קישיניו, ויה"ר שדברי ההתעוררות וההחלטות שתתקבלנה תבואנה לפועל בכל אותם הענינים אודותם כותב, ובודאי עינו טובה גם בשל אחרים להמשיך עוד כמה וכמה לחוג השפעתם ופעולותיהם וכידוע פירוש החסידים הראשונים בענין שמצוה הראשונה הכתובה בתורה היא פרו ורבו, א איד דארף זעהען עס זאל זיין נאך א איד, וסיימו שעד"ז הוא בנוגע לחסידות, אז מען דארף זעהען עס זאל זיין נאך א חסיד.

בברכת הצלחה בהאמור ולבשו"ט בזה.

ה'קמ

מו"ה יעקב שי': פלס. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"א ג'תצ.