ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קמב

ב"ה, כ' שבט, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר שמעון שי' המכונה ד"ר

בערנשטיין

שלום וברכה!

בנועם נודעתי אשר כ' קבל על עצמו עיבוד והכנה להו"ל מהדורה שני' של ספר הרקמה בהוצאת ד"ר מיכאל ע"ה ווילנסקי, בתוספת הערותיו של המנוח לאחרי המהדו"ק.

הכרתי את המנוח ז"ל כבעל כשרונות מצויינים ודייקנות מיוחדה, ובהיותי בברלין בזמן שעסק במחקר הספר הנ"ל ראיתיו שקוע בו ראשו ורובו ומשים לילות כימים בעבודתו זו.

ואשרה לי לאחל לכ' הצלחה במהדורה השני' שעוד תוסיף על המ[ה]דו"ק בשכלול ומדעיות שכל כך חביבים היו על המנוח.

בכבוד ובברכה.

ה'קמב

להו"ל.. ווילנסקי: ראה לעיל חי"ג אגרות ד'שדמ. ד'תרצז. לקמן ה'ריא.