ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קמו

ב"ה כ' שבט תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יעקב מאיר שי'

שלום וברכה!

...במש"כ ע"ד הסדר בלימוד התניא - מהנכון ללמוד ח"ג אח"כ ח"ב, ח"א, ח"ד. וכמו בלימוד כל חלקי תוה"ק - בפעמים הראשונות אין מתעכבים על פרטיות הענינים, קושיות ממק"א וכיו"ב. וכמרז"ל למיגרס והדר ליסבר.

ה'קמו

מו"ה יעקב מאיר: זוהר, תל אביב.