ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קפו

ב"ה, ו' אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

בתמהון גדול קבלתי מכתבה, בו כותבת אודות נפילת הרוח של בעלה שי'. והיאומן כי יסופר אשר לאחרי שראו נפלאות הבורא ית' וחסדיו במוחש, שזה צריך לעורר שמחה רבה שבאור פני מלך הוא מלך מלכי המלכים הקב"ה חיים, הנה תמורת זה יהי' בנפילת הרוח, והרי ברור שזהו רק מפיתויי היצר, ותקותי חזקה שלא הי' מצב זה אלא ענין עובר, וכבר חלף ועבר כליל, והובטחנו על ידי תורתנו הק' תורת חיים, אשר כל שמטיבין לו הוא לאורך ימים ושנים טובות, ובודאי תקוים ההבטחה גם בהנוגע אליהם, ואחכה לבשורות טובות בהאמור ובקרוב ממש.

בברכה.