ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רג

ב"ה, י"ג אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

הרב מו"ה צבי הירש שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק והמוסגר בו, ובטח קבל בינתים מכתבי מענה על מכתבו הקודם, ותקותי שלעת קבלת מכתבי זה כבר הוטב מצב בריאות... שי'.

ומ"ש אודות הוואקסיניישאן במדינה זו נהגו לעשות זה לכל הילדים, אלא שמקום יש לברר מאיזה תוצרת הוא הוואקסיניישאן, זאת אומרת, מאיזה פאבריק ובאם בדוק ומנוסה הוא, ושכפי כתבו כמה וכמה בעירו עושים זה אין להיות יוצא מן הכלל בזה, והשי"ת יזכהו ואת זוגתו תחי' לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבת הדעת ובריאות הנכונה.

בברכה.

ה'רג

מו"ה צבי הירש שי': צאלער, באזעל. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תתקפא, ובהנסמן בהערות שם.

אודות הוואקסיניישאן: ראה גם לעיל אגרת ד'תתסב, ובהנסמן בהערות שם.