ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רז

ב"ה, י"ד אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובפרט שיומא דא קגרים הוא פורים קטן, שגם הוא והחדש שלו אדר א' נכנסים בציווי חז"ל משנכנס אדר מרבין בשמחה, ויהי רצון אשר השמחה תומשך מחדש וימים אלו על כל השנה כולה, ושמחה מתאימה לתורת הבעש"ט תורת החסידות, שמחת הנפש וגם שמחת הגוף, שמחה מענינים הגשמים ושמחה מענינים הרוחנים, שתבוא מתוך בריאות והרחבת הדעת אמיתית.

ובצחות לשון הנוסח זה הקטן גדול יהי', הרי מפורים קטן זה שגם שמחה קטנה עלי' נאמר, שמחה פורץ גדר, יזכו כל בני ישראל וכאו"א מאתנו בכללם, לקיום היעוד תשא את ראש בני ישראל, להוציאם מן המיצר והגבול אל המרחב בכל עניניהם.

בברכה לבשו"ט.

ה'רז

נוסח דומה נכתב לכמה.