ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רעג

ב"ה, י"ב אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...במ"ש אודות נסיעה לכאן, מובן שבד"א באם יש מוצא לכסף אבל פשוט שאין מקום להכנס בחובות, ובמ"ש אודות נסיעה באנית מסע, מובן שזה מופרך הן מטעם הבריאות והן מטעם איבוד זמן.

בהנוגע לנסיעה באני' באם כנ"ל יש כסף על זה ונסיעה שאינה קשורה בחילול שבת כלל, ובזמן שלא יגע כלל בעבודתו בקדש בהרשת ובהסכמת זוגתו תחי' - יש להתענין אודות זה.

בודאי ינצלו ימי הפורים להתפתחות מוסדות הרשת ובנקודה התיכונה הפצת המעינות חוצה.

בברכה לבשו"ט.