ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רעד

ב"ה, ט"ו אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...דא"ג במה שכותב שמצטער על אשר אמו תחי' צריכה לעבוד בגיל כזה, מובן שלא כל העבודות שוות, אבל באופן עקרוני דוקא בגיל כזה צריכים להשתדל שיהיו עסוקים באיזה עבודה שמועיל לענין היסח הדעת ממיחושים וכו' ורואים במוחש שעבודה (מתאימה לבריאות הגוף) היא מהענינים ההכרחים לבריאות האדם.

תקותי שיש לו קביעות עתים בתורה ובזה גם קביעות עתים בלימוד תורת החסידות ומזמן לזמן מוסיף בזה מתוך בריאות והרחבת הדעת.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.