ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רפז

ב"ה, י"ז אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ע"ד בריאות אביו שליט"א - אזכירו על הציון להטבה גדולה בזה. אבל, בכלל, במש"כ תלוי הענין רק בו בעצמו, יותר נכון בעבודתו בישיבת...שתהי' כדבעי באמת, שאז בריא יהי' וחזק באמת. וכדבעי - היינו בהתענינות הכי גדולה, מבלי לחוס על הזמן והמרץ. והטרחא וכו' וכו' - לכה"פ ע"ד שמתענינים ברפואת הגוף ובריאות שלו. ואין בזה הכוונה זיך אויסטענה'ען מיט מיר, אלא שיהי' כלפי הרופא כל בשר גליא, וק"ל...

ובמש"כ ע"ד עצבות וכו' - כבר מלתו אמורה בתניא קדישא אשר מקור העצבות בלתי טהור. ומה לו ולענין זה? ואתפלא מנין לאנ"ש זמן פנוי לענינים כאלו? האומנם אין רואים ומרגישים שהזמן דעתה יקר מכל יקר, וכל רגע ענין הוא שצריך לנצלו לתכליתו. וכמה מהם מבזבזים זמנם על ענינים שאפילו בשם "מה בכך" אין לכנותם!! ואולי גם ע"ז הביאור ההסתר כפול, דאנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא, ויה"ר שבקרוב ממש יקוים ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה גו' זה - בכפלים.

ה'רפז

חלקה נדפס בלקו"ש חי"ד ע' 356 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.