ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שח

ב"ה, כ"ד אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מב' תזריע והקודמו עם המוסגר בם העתק באנגלית.

נעם לי לקרות במכתבו האחרון שצד המנגד החליט לא לייסד גן ילדים ובמילא גם הוא מודה שדבר גדול נעשה במחנם הט' לטובת החנוך הכשר, אף שכמובן מצער שכנראה עד עתה נמצא במצב שצריך לאותות ומופתים להוכיח בהכרח של החינוך הכשר גם במחנם הט' שהכרח הענין מכריח להודות לא רק שאפשרי הדבר באופן עיוני אלא שאפשרי הוא ג"כ בהנוגע למעשה בפועל ואין הדבר תלוי אלא באלו שצריכים להתעסק בזה.

ויה"ר שעתה שראה האות והמופת תשתנה השקפתו וגם השקפת זוגתו תחי' בזה ויביטו על המצב ביהדות... שהכל ישנו ביכולת ובכח ולא עוד אלא שנותנים להם גם הכחות להוציא מהכח אל הפו"מ, אלא שעליהם מוטל לרסן (איינשפאנען) הכחות בכיוון הרצוי לפעולות האמורות, ואז יראו שרוב העלמות והסתרים אינם אלא מדומים, ומקצת שישנם יהפכו למסייעים וכסגולת ימים אלו דחדש הפורים, אשר התורה אומרת עליו, והחדש - ז. א. כל ימי החדש - אשר נהפך להם וגו' לשמחה וגו' ליום טוב.

וענין נהפך, הרי תוכנו, שגם הענינים שאינם בטוב הנראה והנגלה מסוגל הוא חדש זה, להפכם לשמחה וליום טוב נראים לעיני בשר.

בברכה.