ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שי

ב"ה, כ"ד אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

...במה שכותבת אודות הפמוט - פשוט שאין צריכה לשים לב לזה כלל, כי אין זה אלא הוראה שחסר בענין הלימוד במאור שבתורה זאת אומרת פנימיות התורה, שבטח בעלה עוסק בזה במדה שאינה מספקת כלל בערך ליכולתו והדרוש, ובמילא כשיחליט לשינוי לטוב בזה ויתחיל להביא השינוי בפועל, יפתר הענין לאשורו ויהפך גם לטוב שיהי' ביתם מואר בנר מצוה תורה אור ומאור שבתורה שבדורנו נתגלה בהבנה בתורת חסידות חב"ד, והשי"ת יצליחה לבשר טוב בכל האמור.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח.

נ. ב.

לפלא שאינה מזכירה ע"ד השתתפותה בפעולות נשי ובנות חב"ד, ויהי רצון שעכ"פ מכאן ולהבא תעשה בזה ככל הדרוש.

ה'שי

אודות הפמוט: שנפל ונשבר בעת הדלקת הנרות בעש"ק.