ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שלה

ב"ה, ה' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ט אד"ש והמברק שקדמו, בו כותב אודות ענין... תחי'.

כפי שמתאר המצב צריכים היו לפנות בהקדם לרב מורה הוראה בישראל בענינים כאלו ולפרט לפניו המצב העכשוי והשתלשלות הדברים אשר יפסוק הדין מתאים להוראת תורתנו תורת חיים, ובטח לא יענה את הדין, כי כשם שבכלל גדול השלום ובפרט בין איש לאשתו, כמו כן במקרים מסוימים וכו', ושקדו חכמים על תקנת בנות ישראל.

מכתבי מענה על מכתבו הקודם בטח הגיעו בעתו.

בברכה לחג פסח כשר ושמח,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'שלה

ענין... תחי': שחסר לבעלה כח גברא.